төрийн үйлчилгээний цахим машин

  70180094       info@tutsmashin.gov.mn

Төрсний бүртгэлийн лавлагаа
Иргэний үнэмлэхний лавлагаа
Оршин суугаа хаягийн тодорхойлолт
Гэрлэлт бүртгэлтэй тухай лавлагаа
Гэрлэлт цуцлалтын бүртгэлийн лавлагаа

төрийн үйлчилгээний цахим машин

  70180094       info@tutsmashin.gov.mn

Гэрлэлт бүртгэлгүй тухай лавлагаа
Татварын лавлагаа
Цахилгааны төлбөр төлөх
Хуулийн этгээдийн бүртгэлийн лавлагаа
Хуулийн этгээд бүртгэлгүй лавлагаа

төрийн үйлчилгээний цахим машин

  70180094       info@tutsmashin.gov.mn

Гаалийн байгууллагад өртэй эсэх лавлагаа
Төрийн үйлчилгээний цахим системд нэвтрэх эрх авах
Жолоодох эрхийн лавлагаа
Эрх сэргээх лавлагаа
Баримт бүртгүүлэх

төрийн үйлчилгээний цахим машин

  70180094       info@datacenter.gov.mn

Үл хөдлөх хөрөнгийн лавлагаа
Данс тохируулах
Бүртгэлтэй баримтууд
Ачааны авто машины зөвшөөрлийн баримт авах

ТҮЦ машины тухай

"ТҮЦ" машинаар дамжуулан иргэд өөрийн амьдарч буй газраас хамгийн ойрхон үйлчилгээний төв, байгууллагаас дэвшилтэт технологи ашиглан төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай авах бөгөөд яам, агентлаг, төрийн байгууллагуудад өөрийн санал хүсэлт, өргөдөл гомдлоо илгээх боломж бүрдэж байгаа юм. Үүний үр дүнд иргэний цахим үнэмлэх анх удаа олон нийтийн хэрэглээнд нэвтэрч цахим засаглалын ажил нэг алхмаар урагшилж байна.

“ТҮЦ" машины үйлчилгээний баримт нь Улсын бүртгэлийн ерөнхий газарт ашиглагддаг QR кодоор баталгаажсан нууцлалтай цаасан дээр хэвлэгдэх бөгөөд ямар нэгэн байдлаар дуурайлгах, хуулбарлах боломжгүй юм.

ТҮЦ машины үйлчилгээний заавар

Гаалийн байгууллагад өртэй эсэх лавлагаа - 1000₮

ТҮЦ машины байршил
# Нэр Цагийн хувиар Төлөв
# Нэр Цагийн хувиар Төлөв
# Нэр Цагийн хувиар Төлөв
# Нэр Цагийн хувиар Төлөв
# Нэр Цагийн хувиар Төлөв
# Нэр Цагийн хувиар Төлөв
ажиллаж байгаа үйлчилгээний газар нь хаасан ажиллахгүй байгаа
Мэдээ мэдээлэл
Лавлагаа шалгах
Заавар зураг энд дарж харна уу

ХОЛБОО БАРИХ

ХОЛБОО БАРИХ

Санал хүсэлт